Grupa Badawcza

Recyklingu i Materiałów KompozytowychW ramach Grupy Badawczej Recyklingu i Materiałów Kompozytowych interdyscyplinarny zespół specjalistów z zakresu chemii, inżynierii materiałowej i inżynierii środowiska realizuje innowacyjne prace badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe, świadczy usługi doradcze, wykonuje ekspertyzy oraz prowadzi szkolenia w zakresie:

• Wdrażania zasad gospodarki o obiegu zamkniętym;

• Zagospodarowania odpadów, w tym włókienniczych;

• Eko-projektowania, w tym opracowania innowacyjnych rozwiązań z zastosowaniem surowców naturalnych (bio-based materials) lub pochodzących z recyklingu, proekologicznych oraz bezodpadowych technologii wykończalniczych;

• Oceny cyklu życia (Life Cycle Assessment, LCA);

Zapraszamy do współpracy firmy z sektora włókienniczego, jednostki naukowe, władze regionalne i krajowe oraz partnerów społecznych.

 


    Kontakt

dr inż. Edyta Sulak
edyta.sulak@lit.lukasiewicz.gov.pl
tel. 48 42 61 63 144

dr inż. Anetta Walawska
anetta.walawska@lit.lukasiewicz.gov.pl
tel. 48 42 61 63 114