Wydawnictwo

Wydawnictwo
    O czasopiśmie

Dział Wydawnictwo funkcjonujący w strukturze Łukasiewicz-ŁIT wydaje angielskojęzyczne czasopismo naukowe FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe (ISSN 1230-3666, e-ISSN 2300-7354). Ten recenzowany dwumiesięcznik o otwartym dostępie i zasięgu międzynarodowym jest uznanym czasopismem naukowym o długoletniej tradycji wydawniczej. Jego pierwszy numer ukazał się w 1993 roku.
FTEE jest poświęcony aktualnym problemom naukowym z zakresu włókien, tekstyliów, produktów włóknistych, wytwarzania i przetwórstwa polimerów włóknotwórczych, biopolimerów, a także zagadnień ekonomicznych przemysłu włókienniczego. W kręgu jego tematyki znajduje się również bio- i nanotechnologia, biodegradacja oraz ochrona środowiska Czasopismo stanowi forum wymiany wiedzy i nawiązywania wzajemnych kontaktów i współpracy między ośrodkami naukowymi, a także nauką i przemysłem na całym świecie. Redakcja czasopisma mieści się w głównej siedzibie Łukasiewicz-ŁIT pod następującym adresem: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, pokój nr 20 (parter) tel.+48 42 307 19 98
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl

ERIH Plus
Chemical Abstracts
BAZ - TECH
Językiem publikacji w czasopiśmie TiJW jest język polski i angielski.

Czasopismo wydawane jest w trybie Open Access z gwarancją dostępu do wszystkich artykułów na stronie domowej czasopisma bez konieczności rejestrowania się w serwisie czasopisma.


Czasopismo jest indeksowane przez SCOPUS, ROAD i CROSSREF

Impact Factor (WOS) (2021) 1.104

Ranking (WOS) 10784

Impact Factor (Scopus) 1.123

H index (Google Scholar) 42

CiteScore (2021) 1.7

SJR 0.304

Punktacja MEiN (2021) 70

 

Redakcja czasopisma mieści się w głównej siedzibie Łukasiewicz-ŁIT pod następującym adresem:
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, pokój nr 20 (parter)
tel.+48 42 307 19 98
e-mail: 
infor@lit.lukasiewicz.gov.pl

 

Tegoroczne wydanie Czasopisma Naukowego Sieci Badawczej Łukasiewicz - Łódzkiego Instytutu Technologicznego "Technologia i Jakość Wyrobów"

plik do pobrania

 

 


    Zespół redakcyjny

Dariusz Wawro

Redaktor Naczelny


Redaktor Naczelny

Janusz Kazimierczak

Kierownik działu Wydawnictwo (osoba do kontaktu)


Zastępca Redaktora Naczelnego

Anna Wahl

Redaktor pomocniczy


Redaktor Tematyczny: Inżynieria materiałowa i biomedyczna

Geoffrey Large

Korektor językowy


Redaktor Tematyczny: Inżynieria środowiska

Strefa Klienta
EnglishPolish