Laboratoria

Laboratorium Metrologii Włókienniczej i ElektrostatykiLaboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 164, w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz akredytację nr 45/MON/2021 w zakresie Obronności i Bezpieczeństwa w obszarze badań mechanicznych, elektrycznych i właściwości fizycznych. 

Laboratorium w ramach swojej działalności, objętej wymaganiami PN-EN ISO 17025:2018-02 wykonuje następujące badania: surowców, nitek, płaskich wyrobów włókienniczych w tym powleczonych gumą i tworzywami sztucznymi, geotekstyliów, geosyntetyków, laminatów włókienniczych, folii, zapięć samosczepnych, wyrobów pończoszniczych i odzieżowych, odzieży ochronnej i roboczej, włókienniczych i elastycznych pokryć podłogowych oraz gotowych podłóg, zabawek i wyrobów włókienniczych przeznaczonych do wytwarzania zabawek.

Laboratorium wykonuje badania:

- mechaniczne: wytrzymałość na: rozciąganie, rozdzieranie, ścinanie i rozpinanie, przebicie kulką, przebicie dynamiczne stożkiem, przebicie statyczne CBR, przesunięcie nitek w szwie, właściwości sprężyste, próba rozciągania

- właściwości fizycznych: identyfikacja splotu, masa liniowa, liczba i kierunek skrętu, wymiary, grubość, liczność, masa powierzchniowa, przepuszczalność powietrza, stopień gładkości, odporność na ścieranie, odporność na pilling, mechacenie i skłębianie, odporność na uszkodzenia przy zginaniu, opór cieplny, opór pary wodnej, odporność na deszcz, odporność na zwilżanie powierzchniowe – spray test), wodoszczelność, zmiana wymiarów po praniu i suszeniu, po zamoczeniu w zimnej wodzie

- elektryczne: napięcia elektrostatycznego w teście chodzenia, rezystancja elektryczna skrośna, powierzchniowa, między punktami, liniowa, upływu, czas pół-zaniku ładunku metodą: indukcyjną, tryboelektryczną i wyładowań koronowych

Laboratorium jako jedyne w kraju wykonuje badania włókienniczych pokryć podłogowych oraz włókienniczych płytek podłogowych z użyciem przyrządów: bęben Vettermanna, Tretrad krzesło na rolkach do klasyfikacji włókienniczych pokryć podłogowych (klasa zakresu użytkowania i klasa komfortu) wg normy PN-EN 1307 oraz badania napięcia elektrostatycznego w „teście chodzenia” włókienniczych i elastycznych pokryć podłogowych.

Laboratorium wykonuje badania bezpieczeństwa zabawek wg normy PN-EN 71-1 w zakresie właściwości mechanicznych (próba rozciągania).

Laboratorium wykonuje badania dla potrzeby oceny i certyfikacji wyrobów włókienniczych oraz ekspertyzy dla organów administracji państwowej.

Laboratorium jest organizatorem i koordynatorem międzylaboratoryjnych badań porównawczych oraz uczestniczy w badaniach organizowanych przez Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB oraz badaniach biegłości np. organizowanych przez TESTEX Szwajcaria.

Personel laboratorium uczestniczy w pracach normalizacyjnych Komitetów Technicznych:

  • KT 23 ds. Maszyn Włókienniczych i Pokrewnych,
  • KT 27 ds. Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów Włókienniczych

 

 

WNIOSEK o przeprowadzenie badań


    Kontakt

Osoby do kontaktu
Kierownik Laboratorium
dr inż. Beata Witkowska
tel: +48 42 25 34 419
90-520 Łódź, ul. Gdańska 118
e-mail: beata.witkowska@lit.lukasiewicz.gov.pl

Z-ca Kierownika Laboratorium
mgr inż. Jerzy Andrysiak
tel: + 48 42 61 63 142
92-103 Łódź, ul. Brzezińska 5/15
e-mail: jerzy.andrysiak@lit.lukasiewicz.gov.pl