Biuro projektów

Włókiennicza
PrzygodaNazwa programu: Społeczna Odpowiedzialność Nauki

Tytuł projektu:  Popularyzacja wiedzy włókienniczej jako sposób kształtowania postaw proekologicznych u dzieci

Umowa dotacyjna nr: SONP/SN/550722/2022

Beneficjenci: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny

Cele projektu: 

Celem projektu jest popularyzacja wiedzy obejmującej:

  • rodzaje i właściwości surowców włókienniczych oraz sposoby ich pozyskiwania lub wytwarzania, 
  • różnorodne struktury materiałów, z których najczęściej wykonana jest odzież i tekstylia domowe, z którymi dzieci/młodzież spotykają się na co dzień, 
  • zastosowanie materiałów włókienniczych w różnych dziedzinach życia, także w rozwiązaniach wysoko zaawansowanych technologicznie, 
  • pokazanie wpływu jaki każdy z obywateli wywiera na środowisko naturalne, nabywając, użytkując odzież i tekstylia domowe oraz pozbywając się ich po zakończeniu użytkowania, 
  • możliwości ponownego wykorzystania zużytej odzieży i tekstyliów oraz ich recyklingu - odzysku surowców. 

Projekt jest skierowany do uczniów klas 3-4 szkoły podstawowej. 

W ramach projektu przeprowadzone zostaną nieodpłatne, dwugodzinne zajęcia edukacyjne (90 minut), podczas których uczniowie poznają surowce i materiały włókiennicze i ich właściwości oraz zasady prawidłowego użytkowania - odpowiedniej pielęgnacji produktów włókienniczych: czyszczenia, prania, suszenia, prasowania, przechowywania, a także wpływu tych procesów na czas użytkowania produktów, wielkość zużycia wody, energii oraz środków chemicznych. Przekazana będzie również wiedza na temat pozbywania się odzieży i tekstyliów domowych po zakończeniu ich użytkowania. Podczas warsztatów zostaną omówione zagadnienia dotyczące zasady 5R - ogranicz konsumpcję, użyj ponownie, poddaj recyklingowi, odzyskaj, odnów (z ang. reduce, reuse, recycle, recover, renew) w odniesieniu do wyrobów włókienniczych.

Zajęcia edukacyjne zostaną przeprowadzone w wytypowanych szkołach podstawowych w Województwie Łódzkim. W zajęciach zostaną wykorzystane pomoce dydaktyczne opracowane i przygotowane przez zespół Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Łódzkim Instytucie Technologicznym. Pomoce te to przede wszystkim książka pt.: "Pan Niteczka i włókiennicza przygoda" zawierająca podstawową wiedzę dotyczącą włókiennictwa i ekologii, do samodzielnego uzupełniania próbkami materiałów włókienniczych. Książka ta ma 60 stron, jest atrakcyjnie zilustrowana. Każdy uczeń biorący udział w zajęciach otrzyma ją na własność. W ramach projektu przygotowany został także plakat o informujący o cyklu życia odzieży i zasadzie 5R, który zostanie przekazany każdej szkole, w której będą realizowane zajęcia edukacyjne.

Realizacja projektu niewątpliwie przyczyni się do zwiększenia u dzieci, a pośrednio także ich rodziców, świadomości dotyczącej znaczenia tekstyliów dla środowiska.  Nabyta w trakcie warsztatów wiedza wpłynie korzystnie na kształtowanie postaw proekologicznych u dzieci.

Okres realizacji:  03/10/2022 – 02/10/2024

Wartość projektu: 257 750,00 zł

Dofinansowanie projektu: 231 975,00 zł

                           

__________________________________________________________________________________________


    Regulamin udziału szkół podstawowych w projekcie


    Załączniki


    Okładka oraz kilka stron książeczki "Pan Niteczka i włókiennicza przygoda"


    Plakat do projektu


    Kontakt

Osoby do kontaktu:

dr inż. Anetta Walawska
tel. +48 42 61 63 114
e-mail: anetta.walawska@lit.lukasiewicz.gov.pl

dr Iwona Kucińska- Król
tel. +48 42 61 63 115
e-mail: iwona.kucinska-krol@lit.lukasiewicz.gov.pl