Grupa Badawcza

Podologii i ErgonomiiProwadzi działalność, która  obejmuje:

Prace naukowo – badawcze w zakresie:

 • badań i analiz potrzeb różnych grup użytkowników obuwia 
 • określania wymagań dla obuwia i wkładek o różnym przeznaczeniu 
 • badań funkcjonalności i bezpieczeństwa obuwia (ze szczególnym uwzględnieniem obuwia dziecięcego, obuwia dla osób chorych na cukrzycę, reumatoidalne zapalenie stawów, na stopy wrażliwe, obuwia ortopedycznego, obuwia dla służb mundurowych, obuwia dla pracowników medycznych) oraz wkładek komfortowo-profilaktyczno-ortopedycznych
 • opracowywania nowych rozwiązań konstrukcyjno-technologiczno-materiałowych obuwia specjalnego oraz wkładek komfortowych i profilaktyczno-ortopedycznych.

Szczegółowa tematyka prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych:

 1. Pomiary antropometryczne stóp dzieci i osób dorosłych oraz ich wykorzystanie w produkcji i sprzedaży obuwia.
 2. Badania ankietowe i podologiczno-ortopedyczne oraz wynikająca z nich ocena stanu zdrowotnego stóp dzieci i osób dorosłych, określenie rodzajów zniekształceń i dolegliwości stóp a także częstości ich występowania, opracowywanie typów i asortymentów obuwia dostosowanego do wymagań różnych grup użytkowników.
 3. Badania biomechaniczne ze szczególnym uwzględnieniem badania rozmieszczenia nacisków na podeszwowej stronie stopy w czasie chodzenia boso i w obuwiu oraz ich wykorzystanie do opracowania i oceny rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych różnych rodzajów obuwia i wkładek.
 4. Badania pod kątem bezpieczeństwa i funkcjonalności obuwia powszechnego użytku przeznaczonego dla dzieci i osób dorosłych, obuwia zawodowego oraz terapeutycznego (ortopedycznego) a także wkładek komfortowych i profilaktyczno-ortopedycznych
 5. Opracowanie i wdrożenie do produkcji nowych rozwiązań konstrukcyjno-technologiczno-materiałowych różnych rodzajów obuwia profilaktycznego i terapeutycznego oraz ortez stóp a w tym wkładek profilaktyczno-ortopedycznych
 6. Projektowanie podeszew i wkładek przy pomocy programu do projektowania ZW3D do realizowanych projektów 
 7. Opracowanie nowych metod badań gotowego obuwia i wkładek, ze szczególnym uwzględnieniem cech istotnych dla użytkowników
 8. Projektowanie i opracowanie nowych rozwiązań konstrukcyjno-technologicznych wkładek profilaktycznych i ortopedycznych, pojedynczych elementów korygujących do wkładek i drobnych ortez stóp
 9. Opracowanie systemów wykonywania wkładek na indywidualne zamówienie i udział we wdrożeniu

Zakres prac usługowych:

 1. Opracowanie wymagań jakie powinno spełniać obuwie przeznaczone dla pracowników służb mundurowych oraz przygotowywanie odpowiedniej dokumentacji techniczno-technologicznej obuwia.
 2. Badania i ocena obuwia na stopy wrażliwe, dla osób chorych na cukrzycę i reumatoidalne zapalenie stawów (certyfikacja obuwia i przyznanie znaku „Obuwie dla cukrzyków” oraz „Obuwie na stopy wrażliwe”. Doradztwo konstrukcyjno-technologiczno-materiałowe dla producentów obuwia specjalistycznego.
 3. Badania i ocena obuwia do znaku ZDROWA STOPA. Doradztwo konstrukcyjno-technologiczno-materiałowe dla producentów obuwia dziecięcego.
 4. Badania ankietowe wybranych grup potencjalnych użytkowników obuwia.
 5. Kompleksowa ocena obuwia pod kątem możliwości użytkowania go przez służbę zdrowia, w różnych zakładach, np. laboratoriach chemicznych itp.
 6. Ocena prawidłowości rozwiązań konstrukcyjnych kopyt.
 7. Ocena stopnia dopasowania obuwia do stóp i zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych, polegająca na prowadzeniu badań pasowności obuwia.
 8. Badania użytkowe obuwia na różnych grupach użytkowników w zależności od potrzeb producenta i przeznaczenia obuwia.
 9. Badania terenowe (na targach, w sklepach medycznych i obuwniczych, gabinetach podologicznych itp.) stanu zdrowotnego stóp dzieci i osób dorosłych wraz z doradztwem w zakresie prawidłowej pielęgnacji stóp, doboru odpowiednich wkładek i obuwia. 
 10. Badania stóp, dobór i wykonywanie wkładek do obuwia, doradztwo w zakresie prawidłowej pielęgnacji stóp (usługi dla osób fizycznych).
 11. Skanowanie stóp dzieci, osób dorosłych oraz przedmiotów za pomocą skanera 3D (skaner skrzyniowy i ręczny).
 12. Konsultacje dla producentów obuwia w zakresie doboru odpowiednich wkładek komfortowych do obuwia.
 13. Badania i ocena wkładek profilaktycznych i ortopedycznych wykonywanych seryjnie.
 14. Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dot. wkładek profilaktyczno-ortopedycznych dla podologów, techników i obuwników ortopedycznych, fizjoterapeutów, producentów wkładek itp.
 15. Realizacja projektów Erasmus+ w zakresie tematyki obuwia.
 16. Realizacja projektów  i usług badawczych  -  finansowanych przez zlecającego w oparciu o umowy dwustronne w zakresie modernizacji technologii i jakości oraz funkcjonalności obuwia ze znanymi firmami np.:  Bartek, BSW, Fabelo, Conhpol itp.
 17. Upowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych poprzez m.in. działalność wydawniczą, organizację i udział w konferencjach, seminariach itp.Opracowanie ulotek i książeczek zawierających informacje o:
 • rozwoju stóp dziecka oraz zasadach doboru odpowiedniego obuwia dla dzieci
 • stopie cukrzycowej, pielęgnacji stóp cukrzycowych, doborze wkładek i obuwia
 • stopach wrażliwych, ich pielęgnacji , doborze wkładek i obuwia.
 1. Badania laboratoryjne gotowego obuwia:
 • badanie elastyczności obuwia
 • badanie określonych cech ergonomicznych obuwia
 • badanie parametrów kopyt
 1. Sprzedaż:
 • znaczków ZDROWA STOPA
 • poradnika „Stopa dziecka a obuwie dziecięce”
 • szablonów kontrolnych ściółki kopyta (szablony te ułatwiają sprawdzanie wymiarów kopyt).

Usługi dla sprzedawców obuwia, importerów:

 • Szkolenia w zakresie reklamacji obuwia, odbioru jakościowego obuwia, technik sprzedaży obuwia, podstawowych informacji na temat produkcji obuwia, doboru i jakości materiałów, technologii wytwarzania wyrobów stosowanych w przemyśle skórzanym, 
 • Ekspertyzy rzeczoznawcze dotyczące reklamacji obuwia, galanterii skórzanej.

Usługi dla producentów obuwia:

 • Doradztwo w kreowaniu i wdrażaniu nowości wzorniczych, doborze kopyt, materiałów, wkładek.
 • Dokonywanie oceny jakości wyrobów przemysłu skórzanego w zakresie: skór naturalnych, sztucznych i wtórnych, wszystkich rodzajów obuwia, elementów obuwia.
 • Komputerowe stopniowanie szablonów w systemie CAD/CAM. 


    Kontakt

dr Robert Gajewski
Lider Grupy  Badawczej Podologii i Ergonomii
mail: robert.gajewski@lit.lukasiewicz.gov.pl
tel: 12 25 54 248