Dyrektor Łukasiewicz – ŁIT nagrodzony za wybitne osiągnięcia dla nauki